Milind Ingale

"मिलिंद इंगले" हे मराठीतील एक नावाजलेले
संगीतकार आणि गायक आहेत. त्यांच्या बद्दल
अधिक माहिती फक्त रसिक श्रोत्यांसाठी.

नाव : मिलिंद माधव इंगले
जन्म तारीख : १२ मे
जन्म ठिकाण : पेण, महाराष्ट्र, इंडिया
रास : वृश्चिक
शिक्षण : बी कॉम (मुंबई युनिव्हर्सिटी)
अल्बम : "गारवा" , "सांज गारवा" (मराठी)
"ये है प्रेम" , "रसिया" (हिंदी)
पार्श्वगायक म्हणुन
पहिला पिक्चर : ‘आम्ही दोघ राजा राणी’

Lyrics "Paus padun gelyawar..."

.................. पाउस पडून गेल्यावर ................
पाउस पडून गेल्यावर मन पागोल्यांगत झाले …2
क्षितिजाच्या वाटेवरती पाण्यावर रंगत गेले
थेम्बाना सावरलेल्या त्या गवताच्या काडयाचा
पाउस पडून गेल्यावर मी भिजलेल्या झाडांचा
पाउस पडून गेल्यावर मन थेम्बांचे गारांचे
आईस चकवून आल्या त्या डबक्यातील पोरांचे
मोडून मनाची दारे ही ओली पाउल भरती
पाउस पडून गेल्यावर या ओल्या रस्त्यांवरती
पाउस पडून गेल्यावर मी चंद्र चिंम्ब भिजलेला …2
भिजवून चांदण्या साऱ्या विझलेला शांत निजलेला
पाउस पडून गेल्यावर मन फिरफिरता पारवा
पाउस पडून गेल्यावर मन गारठता गारवा

After this, it plays "Garava"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Bagh majhi athawan yete ka..."

........ बघ माझी आठवण येते का? ...........

मुसळधार पाऊस खिडकित उभं राहून पहा
बघ माझी आठवण येते का?
हात लांबव, तळहातांवर झेल पावसाचं पाणी, इवलसं तळं पिउन टाक ,
बघ माझी आठवण येते का ?
वारयाने उडणारे पावसाचे थेंब चेहर्यावर घे,
डोळे मिटून घे, तल्लीन हो ,
नाहीच जाणवल काही तर बाहेर पड,
समुद्रावर ये, तो उधाणलेला असेलच,
पाण्यात पाय बुडवून उभी रहा, वाळू सरकेल पायाखाली,
बघ माझी आठवण येते का?
मग चालू लाग, पावसाच्या अगणित सुया टोचून घे,
चालत रहा पाऊस थांबेपर्यत,
तो थांबणार नाहीच, शेवटी घरी ये,
साडी बदलू नकोस, केस पुसू नकोस,
पुन्हा त्याच खिडकीत ये, आता नवर्याची वाट बघत,
बघ माझी आठवण येते का?
दारावर बेल वाजेल, दार उघड, नवरा असेल,
त्याच्या हातातली बॅग घे, रेनकोट तो स्वतःच काढ़ेल,
तो विचारेल तुला तुझ्या भिजण्याचा कारण,
तू म्हणं घर गळतयं, मग चहा कर, तूही घे ,
तो उठून पंकज उधास लावेल, तू तो बंद कर,
किशोरीच सहेलारे लाव,
बघ माझी आठवण येते का?
मग रात्र होईल, तो तुला कुशीत घेईल म्हणेल तू मला आवडतेस
पण तुही तसचं म्हणं,
विजांचा कडकडाट होईल, ढ़गांचा गडगडाट होईल,
तो त्या कुशीवर वळेल, त्याच्या पाठमोर्या शरीराकडे बघ,
बघ माझी आठवण येते का?
यानंतर सताड डोळ्यांनी छप्पर पहायला विसरू नकोस,
यानंतर बाहेरचा पाऊस नुसता ऐकण्याचा प्रयत्न कर ,
यानंतर उशीखाली सुरी घे, झोपी जाण्याचा प्रयत्न कर ,
येत्या पावसाळ्यात एक दिवसतरी,
बघ माझी आठवण येते का?

After this, it plays "Pausa datalela"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Tyala paus awadat nahi..."

............ त्याला पाऊस आवडत नाही ...............
त्याला पाऊस आवडत नाही,तिला पाऊस आवडतो.
ढग दाटून आल्यावर तो तिच्या तावडीत सापडतो.
मी तुला आवडते पण पाऊस आवडत नाही,
असलं तुझ गणित खरच मला कळत नाही.
पाऊस म्हणजे चिखल सारा पाऊस म्हणजे मरगळ,
पाऊस म्हणजे गार वारा पाउस म्हणजे हिरवळ.
पाऊस कपडे खराब करतो पाऊस वैतागवाडी
पाऊस म्हणजे भिजरी पाऊलवाट पाऊस म्हणजे झाडी.
पाऊस रेंगाळलेली कामे पाऊस म्हणजे सुटी उगाच,
पावसामध्ये गुपचुप निसटुन मन जाऊन बसतं ढगात.
दरवर्षी पाऊस येतो दरवर्षी अस होतं...(2)
पावसावरून भांडण होऊन लोकांमध्ये हसं होतं
पाऊस आवडत नसला तरी ती त्याला आवडते...(2)
पावसासकट आवडावी ती म्हणुन ती ही झगडते.
रुसून मग ती घून जाते िभजत राहते पावसात...(2)
रुसून मग ती निघून जाते भिजत राहते पावसात.
त्याचं तिचं भांडण असत ओल्याचिम्ब दिवसात.

After this, it plays "Zhadakhali basalele"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Punha dhag datun yetat..."

.......... पुन्हा ढग दाटून येतात ................

पुन्हा ढग दाटून येतात, पुन्हा आठवणी जाग्या होतात
तिचे माझे सारेच पावसाळे, माझ्या मनात भिजून जातात
पुन्हा पाऊस ओला ओला, पुन्हा पाऊस बांधून झूला
तिच्याकडले उरले झोके, परत करतो माझे मला
पुन्हा पाऊस खूप ऐकतो, पुन्हा पाऊस खूप बोलतो
त्याच्या माझ्या गप्पांमधले तिचे थेंब अलगद झेलतो
पुन्हा पावसाला सांगतो मी, पुन्हा पावसाशी बोलतो मी
माझे तिचे आठवण थेंब, पुन्हा पावसालाच मागतो मी.........

After this, it plays "Punha pawasalach sangayache"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Pani jharata chalale..."

........... पाणी झरत चालले ...........
पाणी झरत चालले आज आभाळ फाटले
पावसाला पावसाने वर ढगात गाठले
पाणी झरत चालले झाड झाडाच्या मिठीत
आता झाडाच्या भवती रान आगीच्या धगीत
पाणी झरत चालले नदी सागर भरती
वाळू ओलावुन सारी दोन्ही किनार्यावरती
पाणी झरत चालले उभ्या रानाला तहान...(2)
आता किलबिलताहे झाडाझाडातून पान
पाणी झरत चालले आज आभाळ फाटले
पावसाला पावसाने वर ढगात गाठले

After this, it plays "Gaar wara ha bharara"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Pahila Paus..."

.......... पहिला पाउस ...............

पहिला पाउस पहिली आठवण
पहिल घरटं पहिल आंगण
पहिली माती पहिला गंध
पहिल्या मनात पहिलाचा स्पंद
पहिल आभाळ पहिल रान
पहिल्या झोळीत पहिलच पान
पाहिले तळहात पहिल प्रेम
पहिल्या सरीचा पहिलाच थेम्ब
पहिलाच पाउस पहिलीच आठवण
पहिल्या घरट्याच पहिलच आंगण

After this, it plays "Rima jhima dhuna"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics "Una jara jasta aahe...."

............. ऊन जरा जास्त आहे ................

ऊन जरा जास्त आहे दर वर्षी वाटतं
भर उन्हात पाउस घेउन आभाळ मनात दाटतं
तरी पावलं चालत रहातात मन चालत नाही
घामािशवाय शरीरामध्ये कोणीच बोलत नाही

िततक्यात कुठून एक ढग सुर्यासमोर येतो …2
उन्हामधला काही भाग पंखान खाली घेतो

वारा उनाड मुलासारखा सैरा वैरा पळत राहतो
पाना फुला झाडावरती छ्परावरती चढून पाहतो
दुपार टळुन संध्याकाळ्चा सुरु होतो पुन्हा खेळ
उन्हामागुन चालत येते गार गार कातर वेळ

चक्क डोळ्यांसमोर ऋतु कुस बदलून घेतो
पावसाआधी ढगान मधे कुठून गारवा येतो

After this, it plays "Garava"

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Complete Lyrics of "Garava" by Milind Ingale

" ये है प्रेम " च्या यशस्वी पदार्पणानन्तर , मिलिंद इंगले ह्यांचा " गारवा "
हा राजश्री प्रोडक्शनचा मराठीत खुप गाजलेला अल्बम आहे.
यातील सर्व गाणी प्रेमिकांच्या मनातली विविध रूपं दाखवून
रसिक श्रोत्याना चिम्ब भिजवुन टाकतील यात शंकाच नाही.

ह्या अल्बम मधील सर्व गाणी आणि कविता संपूर्ण Lyrics
सोबत रसिकांसाठी घेउन आलो आहोत फक्त "ऋतु हिरवा" वर.


1) ऊन जरा जास्त आहे
2) पहिला पाउस
3) पाणी झरत चालले
4) पुन्हा ढग दाटून येतात
5) त्याला पाऊस आवडत नाही
6) बघ माझी आठवण येते का?
7) पाउस पडून गेल्यावर

Lyrics Zhadakhali basalele (Garava)

Zhadakhali basalele
Koni kothe rusalele......2
Chimba mani aaja punha
Aathawuni megha jhula
Koni bhijalele……||

Waryatuni panyatuni ganyatuni bhijala
Paus ha majha tujha aata rutu sajala.....2
Gandha ase manda janu 
Houniya themba janu ata tapatapale... || 1 ||
Zhadakhali basalele
Koni kothe rusalele......

Paus ha asa jhala weda pisa pana phulat punha.....2
Khup junya aaja punha dolyata themba khuna
Houniya dhunda khare
Aaja punha gaar jahare yethe jharajharale ... || 2 ||
Zhadakhali basalele
Koni kothe rusalele......2

Kahi kalya kahi phule kahi jhule halale
Kahi mani kahi tani kahi nave phulale......2
Bawaruni aaj koni 
Sawaruni aaj koni yethe tharatharale... || 3 ||
Zhadakhali basalele
Koni kothe rusalele......2

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Pausa datalela (Garava)

Pausa datalela
majhya gharawari ha.....(2)
Daras bhas aata
{ haluwar pawalancha }.....(2)
Pausa datalela....... || 

Gawatasa themba sare bilagun baisalele........(2)
Nithalun sachalele.....(2)
Talawa bhijel ata || 1 ||
{ haluwar pawalancha }.....(2)
Pausa datalela....... || 

Zhada warun pakshi pakshi sare udun gele.....(2)
Jevha bhijun gele.....(2)
Pankhata naad tyanchya || 2 ||
{ haluwar pawalancha }.....(2)
Pausa datalela....... || 

Paula waat sari ratri bhijun geli.......(2)
Wisaruna ticha geli......(2)
Ola thasa kunachya || 3 ||
{ haluwar pawalancha }.....(2)
Pausa datalela
majhya gharawari ha.....(2)
Daras bhas aata
{ haluwar pawalancha }.....(2)
Pausa datalela....... || 

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Punha pawasalach sangayache (Garava)

Punha pawasalach sangayache....(2)
Kunala kiti themba watayache......(2) ||
Punha pawasalach sangayache....(2)

Mau pawasane dari gothali.....(2)
Dhagani kiti khol utarayache.....(2) || 1 ||
Punha pawasalach sangayache....(2)

Gharane mala aaja samajawale.....(2)
Bhijuni ghari roja paratayache.... || 2 ||
Punha pawasalach sangayache....(2)

Tujhi asawe pajharu lagata.....(2)
Kharya pawasane kuthe jayache....(2) || 3 ||

Punha pawasalach sangayache....(2)
Kunala kiti themba watayache......(2)
Punha pawasalach sangayache....(2)

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Gaar Wara ha bharara (Garava)

Gaar wara ha bharara
Nabh tipus tipus......(2)
Rani wani pano pani....(2)
Mana paus paus.....
Gaar wara ha bharara....||

Mati khali khol khol
Ola matichya manas......(2)
Matiwar thara thare...(2)
Ola suwasa suwasa....|| 1 ||
Gaar wara ha bharara
Nabh tipus tipus.....
Gaar wara ha bharara....


Pawasali payawata
Jara udasa udasa....(2)
Dahi dishat pakhare...(2)
Janu abhas abhas....|| 2 ||
Gaar wara ha bharara
Nabh tipus tipus.....
Gaar wara ha bharara

Rana mokale mokale....(2)
Baghe bharun nabhas.....(2)
Tyacha hirawa hirawa....(2)
Aaj prawas prawas.... || 3 ||
Gaar wara ha bharara
Nabh tipus tipus......(2)
Rani wani pano pani....(2)
Mana paus paus.....
Gaar wara ha bharara....||

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Garava (Milind Ingale)

Garava...........2
Waryawar bhira bhira bhira parava...
Nava nava....
Priye... nabhatahi 
Chandawa nava nava ... ||

Gavatat gane jhulate kadhiche....2
Hirawe kinare hirawya nadiche....2
Panyawar sarasara kajawa 
Nava nava...
Priye.....manatahi 
Kajawa nava nava ... || 1 ||

Akash sare malun tare 
Ata ruperi jhalet ware......2
Anghabhara tharathara nachawa  
Nava nava
Priye.... tujha jasa 
Godawa nava nava .... || 2 ||

Garava...........2
Waryawar bhira bhira bhira parava...
Nava nava....
Priye... nabhatahi 
Chandawa nava nava ... ||

Garava...........2

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Rima jhima dhuna (Garava)

रिमझिम धून, आभाळ भरुन
रिमझिम धून, आभाळ भरुन
हरवले मन, येणार हे कोण ? ||

मन फुलांचा थवा, गंध हा हवा हवा
वाहतो वारा नवा, जुन्यात हरवून...(2) || 1 ||
रिमझिम धून, आभाळ भरुन
हरवले मन, येणार हे कोण ? ||


गूज मनीचे मनाला, आठवूनी त्या क्षणाला...(2)
सांगावे काय माझे मला(2), उगाच मनात बावरुन || 2 ||
रिमझिम धून, आभाळ भरुन
हरवले मन, येणार हे कोण ? ||


वार्यात गाणे कुणाचे, गाण्यात वारे मनाचे...(2)
मनाच्या वार्यात आता(2), सुरात तुला मी कवळून || 3 ||
रिमझिम धून, आभाळ भरुन
हरवले मन, येणार हे कोण ? .....(2)||

येणार हे कोण ? .....(4)

Check other lyrics at Complete Lyrics Of Garava

Lyrics Padarawarati jara taricha

Padarawarati jara taricha
Mora nachara hawa
Aai mala nesaw shalu nava....2

Padarawarati jara taricha
Mora nachara hawa
Aai mala nesaw shalu nava....2

Bandhila sailasar buchada manewari
Malala surangi gajara ga tyawari
Mokalya bata hya rulati bhalawari
Kesawarati lahar uthawali
Firawuni halu kangawa... || 1 ||

Lyrics Pari kathetil rajkumara

Pari kathetil rajkumara
Swapni majhya yeshil ka ?.....2
Bhav datale mani anamik
Sath tayala deshil ka ? || 

Pari kathetil rajkumara.....

Ya dolyanche gudh ishare....2
Shabda wachun janun sare....2
Rani apuli mala mhanuni....2
Tujhiya sange neshil ka? || 1 ||

Lyrics Adi maya amba bai

Adi maya amba bai
Sarya duniyechi aai....2
Tichya eka darshanat
koti janmanchi punyayee ||

Adi maya amba bai
Sarya duniyechi aai....2

Ude ga amba bai...2 (Chorus)
Ude ga amba bai aai ude ga amba bai (Chorus) ||

Sarya charachari ticha
Jiv sanjivani dete

Jiv sanjivani dete...2 (Chorus)

Ticha sanhar prahari
Datya danav marite

Datya danav marite...2 (Chorus)

Ugra chandi rupa aata
dhara watsalyacha wahii || 1 ||

Adi maya amba bai
Sarya duniyechi aai....2

Ude ga amba bai...2 (Chorus)
Ude ga amba bai aai ude ga amba bai (Chorus)

How to make Sweet Potato vegetable

Serving 2 persons

Ingredients:

Sweet Potato : 3 medium size (cut in 1/2 inch cube)
Unsalted Butter : 1 tsp
Cumin Seeds (Jeera) : 1 tbsp
Green Chili : 2-3 medium size 
grounded peanuts : 2 tsp
Jaggery : 1/2 tsp
Water : 1 small cup and salt to taste

Procedure :

1) Heat the pan. Add unsalted butter. Fry cumin seeds & green chillies for few seconds.
2) Add sweet potatoes and water. Mix well.
3) Cover and cook for 8-10 minutes. Stir in between so that matter won't stick to the pan.
4) Add grounded peanuts, salt and jaggery. Mix well. Cover and cook for another 4-5 minutes and serve with Roti / Puri.


Check out our other recipes

How to make kadhi / kadi (Maharashtrian style)

Serving 2 persons

Ingredients:


Butter Milk : 4-5 cups
oil : 1 tsp
Mustard Seeds (Mohari) : 1/2 tsp
Asafoetida (Hinga) : 1/4 tbsp
turmeric powder (Halad) : 1/3 tsp
Green Chili : 2-3 medium size 
ginger : 1 inch (Slightly smash)
sugar : 1/2 or 1 tsp (as per the taste)
curry leaves : 6-8
chickpea flour : 2 tbsp
Water : 1 cup
salt to taste

Procedure :

1) Heat oil in a deep pan / bowl. Add mustard seeds, asafoetida, turmeric powder, curry leaves, green chillies & heat for few seconds.
2) Add butter milk. Stir well.
3) Add smashed ginger, sugar, salt and stir again.
4) In a separate small bowl mix chickpea flour and water very well and then add this mixture to the pan on gas.
5) After it boils well, switch off the gas and serve.


Check out our other recipes

Different forms of Marathi sangeet (Part II)

Gan 
  It is a prayer to Lord Ganpati. 
  Example : "Sanayee cha sur..." 

Gavalan / Gaulan 
  It is a traditional song, sung by gopika for Bhagwan Krishna. 
  Example : "Dahyaa dudhaachi karto chori, Nandaacha hari..." 

Gondhal 
  Folk music form. 
  Example : 1) "Aai bhavani tujhya krupene tarashi bhaktala..." 
                     2) "Aadi maya amba bai...." 

Jogawa 
  It is a request to the mysterious power within to rise  
  so that we may become one with the cosmic consciousness. 
  Example : "Anadi nirgun prakatali bhavani..." 

 
Click here for complete lyrics of this song.

Lawani  
  Songs sung in "Tamasha". 
  Example : "Bugadi majhi sandali ga jata sataryala ga jata sataryala....." 

 
Click here for complete lyrics of this song.

Lok geet  
  Also called Folk songs.  
  The element of profound sentiments, passion and play of words forms a Lok Geet. 
 
Example : "Waghya murali bhandara udhalit..." 

Natya sangeet  
  Songs sung in drama. 
 
Example : Songs from "Vada jau kunala sharan ga..." 

Owi / Owee 
  Part of poem, songs. 
  It is very common to find women in rural areas singing Owee,  
  while they grinding grains on a domestic flour mill (In Marathi it is called 'Jaate'). 
  Example : "Are Sansar Sansar, jasa tawa chulyawar..." 

Powada 
  Folk music form. 
  They combine entertainment with preferment. 
  Example : "Dhanya Sant Eknaath Yancha Powada..." 

Shaurya geet  
  Songs sung to describe boldness, firmness, determination. 
  Example : "Myanatun usale talawarichi pat...." 

Stuti geet 
  It is composed of powerful sonnet in praise of somebody(God / Human being). 
  Example : "Deva ho deva ganapati deva..."

Check out our other Marathi Sangeet Forms

Green chili kharda Recipe (Maharashtrian style)

Serving multiple times

Ingredients:

Green Chili : 7-8 medium size
peanut : 10-12 pieces
coriander leaves : small bunch
salt to taste

Procedure :

Grind everything smoothly and store it in a bottle.
Serve as a side dish like chatani with Dal-Rice
or parathas.
Make it spicy to your taste.

Check out our other recipes

Lyrics shalu hirawa pachu ni marawa

शालू हीरवा पाचू नी मरवा वेणी तीपेडी घाला
साजणी बाई येणार साजण माझा
मोऱ्या भाळी चढावा जाळी नवरत्नान्ची माला
साजणी बाई येणार साजण माझा ||

चुल बोळ्की इवली इवली भातुकलीचा खेळ ग
लुटुपुटुच्या संसाराची संपत आली वेळ ग
रेशमी धागे ओढ़ती मागे व्याकुळ जीव हा झाला
साजणी बाई येणार साजण माझा ||१||

सुर गुम्फिते सनई येथे झडे चौघडा दारी
वाजत गाजत घोड्यावरुनी येइल आता स्वारी
मी वरमाला घालीन त्याला मुहुर्त जवळी आला
साजणी बाई येणार साजण माझा ||२||

मंगल वेळी मंगल काळी डोळा का ग पाणी
साजण माझा हा पतिराजा मी तर त्याची राणी
अंगावरल्या शेलारीला बान्धीन त्याचा शेला
साजणी बाई येणार साजण माझा ||३||

Lyrics Nimbonichya jhada mage

Nimbonichya jhada mage
Chandra jhopala ga bai
Aaj majhya padasala
jhop ka ga yeta nahi..... ||

Gay jhopali gothyat
Gharatyat chiu tai
Parasat weli war
Jhopalya ga jai juyee
Meet papanya dolyanchya
Gate tula mi angai.....||1||

Devaki nase mi bala
Bhagya yashodeche bhali
Tujhe dukha ghenyasathi
Keli padarachi jholi
Jaga wegali hi mamata
Jaga wegali angai.....||2||

How to make Mix Dal Pakode

Serving 20-25 pakode.

Ingredients :

White Lentil (Urad Dal) : 1/2 cup.
Green Bean (Moog Dal) : 1/2 cup.
Chana Dal : 1/3 cup.
Masur Dal (Lentil) : 1/4 cup (Optional).
Green chili : 3-4 medium size.
Ginger : 1 & 1/2 inch.
Onion : 2 medium size.
Salt to taste.
Oil : For deep fry.

Procedure :

1) Soak all Lentiles/Dals in water for 3-4 hours.
If you don't want to wait till that, add a pinch of soda
so that pakoda will be crispy.
2) Grind them all with ginger and chili and make smooth paste.
3) Chop onion into small pieces and mix it well with the above miture.
4) Add salt to taste.
5) Like Meduwada, deep fry all pakode and serve with Tomato sauce / green chatani.

Check out our other recipes

Lyrics Bugadi maajhi sandali ga

Bugadi majhi sandali ga,
Jaata saataryala ga jata saataryala
Chugali naga sangu ga,
Maazya mhataryala ga maazya mhataryala!

Maazya shejari tarun raahato
Takamak takamak mala ga paahato
Kadhi khunene javal baahato
Kadhi naahi mi bhelale ga baai,
Tyachya isharyala, tyachya isharyala

Aaj achanak ghari to aala
Pairan, pheta ni paathis shemala
Kiti god to majasi gamala
Dila basaya paat mi baai,
Tyala shejaryala, maazya shejaryala

Gharat navhate tevha baba
Maajha majavar kuthala taaba
Tyaachi dhitai toba toba!
Vitalu laage ga baai loni,
Baghata nikharyala, baghata nikharyala

Tyane aanili apuli gaadi
Tayar jumpun khilar jodi
Mihi lyaale ga pivali saadi
Vedyavani jodine ga gelo,
Aamhi baajarala, aamhi baajarala!

Yenya aadhi baba paratun
Pochanar mi gharat jaavun
Mag pusatil kaana paahun
Kay tevha sangu mi ga baai,
Tyala bicharyala, tyala bicharyala!

Lyrics Anadi nirgun pragatali bhavani

Amba bai chy anavane udho udho
Aai bhavani chya navane udho udho...

Anadi nirgun pragatali bhavani…..2
Mohu Mahishasur mardana lagali
Timir Jya pathi Karawaya lagali……2
Bhakta lage to pawati nirman
Aai cha jogawa jogawa magen….2

Aai cha jogawa jogawa magen….2

Ek taruni Maal mi ghalin
Hati gondhacha jhenda me ghein
Jithe nehi to wahe mi jain……2
Aai cha jogawa jogawa magen……2

Aai cha jogawa jogawa magen…2 (Chorus)

Aai cha jogawa ………3

Aai cha jogawa
Maguni thewila
Thewila maguni thewila…..2 (Chorus)
Nhauni Pahat jhali
Navas tya devila
Thewila navas tya devila….2 (Chorus)
Eka janardani…2
Eka pane dekhila
Janma maranacha
Fera mya chukwila
Aai cha jogawa jogawa magen……2

Aai cha jogawa jogawa magen…4 (Chorus)

How to make puri for Shev puri / Dahi batata puri

Serving 16 to 20 puries

Ingredients

All pupose flour : 2 cup
turmeric (Haladi) : 1 tsp
Asafoetida (Hinga) : 1/4 tsp (Optional)
Red chili powder (Tikhat) : 1/2 tsp (Optional)
cumin seed powder (Jira powder) : 1/2 tsp (Optional)
salt to taste
Oil : For Deep frying
Water : To make dough (Around 1/2 cup)

Note :
If you want to eat them as a simple puri,
add optional things to get spicy taste.

Procedure :

1) Mix all ingredients except oil and make a dough.
2) Make 16 to 20 small rolls.
3) Make puri of each roll and with knife give small cuts so that the puri will not puff. (For Shev puri / Dahi batata puri puri should be flat.)
4) Deep fry them and store them in air tight bottle and use them as and when needed.

Check out our other recipes

How to make Chikodya

Chikodya is traditional Maharashtrian deep fried
side dish usually serve with Dal-Rice.
You can store them throughout the year
in air tight container.

Serving 50-70 chikodya.

Ingredients :

Water : 3-4 times of sabudana.
Tapioca (sabudana) : 250 gms
Cumin powder (Jeera powder) : 100 gms
Green chili : 3-4 medium size (smashed)
Salt to taste.
Plastic sheet 6*6 feet approximately.
Oil : For deep fry.

Procedure :

1) Soak Tapiok 5-6 hours (Best suitable if u do it overnight)
2) Boil water in a big bowl & add cumin powder & chili.
3) Add the soak sabudana and keep boiling till
the mixture become slightly thick.
4) Let the mixture get cooled then spread plastic sheet
on the floor where there is enough sun light.
5) Pour the thick mixture in the size of small puries on the sheet.
6) Dry them for one day in sun light.
7) Next day, turn all chikodya and dry the other side
again in the sun light.
8) Store them in air tight container and deep fry them whenever
you want to serve them.
9) You can also eat them like chips without anything.

Check out our other recipes

Lyrics Aai bhavani tujhya krupene

Aai bhavani tuzya krupen tarasi bhaktala ...2
Agadh mahima tuza mauli wari sankatala ...2

Aai krupa kari mazhyavari jagavito raat sari ...2
Aaj gondhla la ye...

Gondhal mandala bhavani gondhalala ye ...2
Gondhal mandala ga ambe gondhalala ye ...2

Udha udha udha udha ...2

Galyaat ghaaluni kawalyachi maal
Payat baandhali chala
Hatat paradi tulaga
Aavadi vajavito sambala

Dhag dhagatya jwaaletun
Aali tucha jagatmaata
Bhakti daatun yete
Aai naav tuze gheta

Aai krupa kari mazhyavari jagavito raat sari ...2
Ambe gondhalala ye...

Gondhal mandala bhavani gondhalala ye ...2
Gondhal mandala g ambe gondhalala ye ...2

Chauk bharila maanik moti mandap aakashacha
Haat joduni karuna maagto uddhar kar gaavacha

Adharma nirdanuni dharma ha aai tuch rakshilaa
Mahishasurmardini punha ha daitya ithe maatalaa

Aaj aamhavari sankat bhari dhaavat ye lavakari ...2

Ambe gondhalala ye.....

Gondhal mandala bhavani gondhalala ye ...2
Gondhal mandala g ambe gondhalala ye ...2

Lyrics Are sansar snasar

Are sansar sansar, jasa tava chulhyavar ...2
Adhi hatatala chatake, tevha milte bhakar

Are sansar sansar, khota kadhi mhanu nahi
Raulichya kaysale, lota kadhi mhanu nahi

Are sansar sansar, nahi radan, kodhan
Yedya gayantala har, mhanu nakore lodhan

Are sansar sansar, kheera yelavarcha tod
Ek tondamadhee kadu, baki avagha lage god

Are sansar sansar, mhanu nako re bhilava
Tayale god bhim phul, madhi godambyacha theva

Dekha sansar sansar, sheng vartoon kate
Are vartoon kate, madhi chikane sagargote

Eka sansar sansar, donhi jivancha ichar
Deto sukhale nakar, an dukhale hokar

Dekha sansar sansar, don jivancha sudhar
Kadi nagad udhar, sukhadukhacha bepar

Are sansar snsar, asa motha jadugar
Mazya jivacha mantar, tyachyavarati madar

Asa sansar snsar, adhi devacha isar
Maza devacha jojar, mag jivacha adhar

Are sansar sansar, jasa tava chulhyavar ...2
Adhi hatatala chatake, tevha milte bhakar

Lyrics Sasa to kasa ki kapus jasa

ससा तो ससा की कापूस जसा 
त्याने कासवाशी पैज लावीली
वेगेवेगे धावू नी डोंगरावर जाऊ
ही शर्यत रे अपुली

चुरुचुरु बोले तो तुरुतुरु चाले
नी कासवाने अंग हलिवले
ससा जाई पुढे नी झाडामागे दडे
ते कासवाने हळू पाहीयले 
वाटेत थांबलेना कोणाशी बोललेना 
चालले लुटुलुटु पाई....... ससा

िहरवी िहरवी पाने नी पाखरांचे गाणे
हे पाहुिनया ससा हरखला
खाई गार चारा, घे फांदीचा िनवारा
तो हळूहळू तेथे पेंगुळला
िमटले वेडे भोळे, गुंजेचे त्याचे डोळे 
झाडाच्या सावलीत झोपे........ससा

झाली सांज वेळ तो गेला िकती काळ
नी शहारली गवताची पाती
ससा झाला जागा तो उगा करी त्रागा
नी धाव घेई डोंगराच्या माथी
कासवा तेथे पाही ओशाळला मनी होई
"िनजला तो संपला" सांगे......ससा
मूळ पान (Home Page) लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी ॥ धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी ॥
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme