Lyrics Nach Nachuni Ati Mi/Mee Damale (नाचनाचुनी अति मी दमले)

चित्रपट : जगाच्या पाठीवर (१९६०)
गीत : ग. दि, माडगूळकर
संगीत : सुधीर फडके
गायिका : आशा भोसले


नाच नाचुनी अति मी दमले थकले रे नंदलाला ! || ध्रु ||

निलाजरेपण कटिस नेसले, निसुगपणाचा शेला
आत्मस्तुतीचे कुंडल कानी, गर्व जडविला भाला
उपभोगांच्या शतकमलांची, कंठि घातली माला || १ ||

विषयवासना वाजे वीणा, अतृप्ती दे ताला
अनय अनीती नूपुर पायी, कुसंगती करताला
लोभ प्रलोभन नाणी फेकी, मजवर आला-गेला || २ ||

स्वतःभोवती घेता गिरक्या, अंधपणा की आला
तालाचा मज तोल कळेना, सादहि गोठुन गेला
अंधारी मी उभी आंधळी, जीव जीवना भ्याला || ३ ||


English Version :

Nach nachuni ati mi damale
thakale re nandalaal ! ||

Nilajarepana katis nela, nisugapanacha shela
Aatmastutiche kundan kani, garv jadavila bhala
Upabhoganchya shatak malanchi, kanthi ghatali malaa || 1 ||

Vishaynasana vaje vina, atrupti de tala
Anay aniti napur payi, kusangati kartaala
Lobhe pralobhan naani feki, majvar aala gela || 2 ||

Swata bhovati gheta girakya, andhapana ki aala
Talaacha maj tol kalena, saadhi gothun geli
Andhari mi ubhi aandhali, jiv jivana bhyala || 3 ||

0 Response to "Lyrics Nach Nachuni Ati Mi/Mee Damale (नाचनाचुनी अति मी दमले)"

Post a Comment

मूळ पान (Home Page) लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी ॥ धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी ॥
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme